Elektromagnetisk stress

Skydda ditt hem från elektromagnetisk strålning (elledningar, lampor, datorer, mikrovågsugn, wifi, mobilstrålning, elektrisk golvvärme), förbättra samtidigt inomhus luft från dammpartiklar genom avjnoisering av inomhusluften. Utrustningen skyddar också mot geopatiska stress i form av strålningar från vattendrag eller jordsprickor. Installationen är enkel och Memon produkterna bygger upp liknande ett skalskydd kring ditt hem.


Då jag flyttat till en lägenhet från sekelskifte där det finns när som helst på dygnet minst 30 wifi nätverk att logga i har jag letat efter någon form av lösning för att begränsa vara utsatt till wifi, mobil, elstrålning m m dygnet runt. Via en kompis i Tyskland fick jag reda på företaget Memon och deras produkter som verkade lovande.

Så jag började utvärdera olika av deras produkter bl a memonizerMOBILE, memonizerBODY (armband) och memonizerCOMBI. MemonizerMOBILE och BODY utvärderade jag med hjälp av en duktig kollega som jobbar och utbildar inom Bioresonans-terapi. Med hjälp av en Bioresonans mätapparat (kostar ca 250 000kr) kom han fram att produkterna har god effekt på mig. 
På en följande produktutbildning i Tyskland fick jag som en av få kursdeltagare möjlighet att se effekten på mobiltelefoni på min blodbild samtidigt som vi fick se effekten av memons produkter på den negativa påverkan. Med hjälp av mörkfältsmikroskopi (levande blodsamples belysas från sidan under mikroskop) fick jag på fastande mage genomgå följande test (tagit 22/11 2019 i Rosenheim/D av leg. Heilpraktiker Kurt-Lorenz Sohm ).


Använt mörkfältsmikroskop med 1000x förstoring


Blodprov tagit från höger hand på fastande mage innan 10 min mobilsamtal. Normala röda och en vit blodkropp.


Mitt blodprov tagit efter 10 min mobilsamtal! Väldigt tydlig s k Rouleaux (myntrulle) bildning av de röda blodkroppar. Mitt blod klumpar ihop med andra ord!!


Ett 3e blodprov togs efter ytterligare10 min mobilsamtal men med memonizerMOBILE monterat på min mobil (Iphone8) Väldigt tydligt reducerat Rouleaux bildning av de röda blodkroppar trots dubbel strålbelastning efter 2 mobilsamtal.


Efter installationen (röda pil) av memonizerCOMBI i min lägenhet (slutet av november) kunde jag se på min sömnapp hur min för övrigt mycket bra sömn förbättrats märkbart ytterligare. Samtidigt förbättrades efter några timmar luftkvalitén tydlig, klarare renare luft, aningen svalare i lägenheten samt mer luftflöde (plötsligt uppstod det mer självdrag vilket är normalt i gamla lägenheter från 20-talet) 
Med tanke på mina mycket bra erfarenheter kan jag helt och hållet stå för deras produkter och även om de inte är så prisvärda har det varit värt för mig varenda krona. 

En investering i min och min familjens framtida hälsa! 

/Jogi Karpinski 

(utbildat och godkänt i traditionell kinesisk akupunktur och örtmedicin bl a)